Archív

PER MISSION TOUR 2022

Veľmi sa tešíme, že po dvoch rokoch odmlky u nás opäť uvítame Pera Cedergårdha. Per káže evanjelium v moci Ducha Svätého a veľa ľudí prijíma cez jeho službu uzdravenie. Pochádza zo Švédska a je vyštudovaným architektom. Spoznal Ježiša pred takmer 60 rokmi a už viac ako 40 rokov cestuje po celom svete. Pri jeho častých návštevách Slovenska sme boli svedkami mnohých dokázateľných uzdravení a zlepšení zdravotného stavu.

Šťastné a spokojné manželstvo je dnes skôr výnimkou, než samozrejmosťou. Ak cítite, že váš vzťah v manželstve potrebuje občerstvenie, povzbudenie, či záchranu, je tu šanca na zmenu.

Pozývame Vás na manželský seminár.

KEDY: 16.2.2022 (streda) o 18.30

KDE: Nitra, Mariánska dolina 14 (vchod vo dvore)

Možnosť pripojiť sa ONLINE, prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Záujemcom pošleme link. Registrujte sa na szkcoaza@gmail.com. Podporujeme iniciatívu NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA.

Modlitebno-pôstna reťaz

Naša krajina i celý svet sa ešte stále zmieta v problémoch a zápasoch. Prežívame náročné obdobie plné výziev, ktoré zasahujú do nášho osobného i pracovného života.

    O to viac je pre nás dôležité vstúpiť do modlitieb a pôstov za naše rodiny, cirkev, vládu i celú krajinu. Je to zároveň príležitosťou dať priestor Bohu, aby vstúpil do týchto oblastí a pohol vecami, či okolnosťami, ktoré my zmeniť nedokážeme.

    Tak ako každý rok, i tento začíname modlitbou a pôstom. Veríme v Božiu moc, dobrotu a lásku. Vyznávajme spoločne pravdu Jeho slova, verme v prielom a očakávajme na vedenie Svätým Duchom, aby sme neminuli Jeho zámery a ciele, ktoré pre nás pripravil.

    Pozývame Vás do modlitebno-pôstnej reťaze v termíne od 10. do 16.01.2022. Jednotlivé témy, za ktoré sa budeme prihovárať nájdete v prílohe pod týmto textom v PDF.

    Vyberte si aspoň jeden deň, počas ktorého sa budete modliť a postiť za vybranú oblasť. Nahlasovať sa môžete e-mailom na adresu: szkcoaza@gmail.com

V pondelok 10.01.2022 o 18.00 bude online modlitebné stretnutie prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Nech Vás Pán žehná svojím pokojom a radosťou vo víťazstve.