Šťastné a spokojné manželstvo je dnes skôr výnimkou, než samozrejmosťou. Ak cítite, že váš vzťah v manželstve potrebuje občerstvenie, povzbudenie, či záchranu, je tu šanca na zmenu.

Pozývame Vás na manželský seminár.

KEDY: 16.2.2022 (streda) o 18.30

KDE: Nitra, Mariánska dolina 14 (vchod vo dvore)

Možnosť pripojiť sa ONLINE, prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Záujemcom pošleme link. Registrujte sa na szkcoaza@gmail.com. Podporujeme iniciatívu NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA.

Modlitebno-pôstna reťaz

Naša krajina i celý svet sa ešte stále zmieta v problémoch a zápasoch. Prežívame náročné obdobie plné výziev, ktoré zasahujú do nášho osobného i pracovného života.

    O to viac je pre nás dôležité vstúpiť do modlitieb a pôstov za naše rodiny, cirkev, vládu i celú krajinu. Je to zároveň príležitosťou dať priestor Bohu, aby vstúpil do týchto oblastí a pohol vecami, či okolnosťami, ktoré my zmeniť nedokážeme.

    Tak ako každý rok, i tento začíname modlitbou a pôstom. Veríme v Božiu moc, dobrotu a lásku. Vyznávajme spoločne pravdu Jeho slova, verme v prielom a očakávajme na vedenie Svätým Duchom, aby sme neminuli Jeho zámery a ciele, ktoré pre nás pripravil.

    Pozývame Vás do modlitebno-pôstnej reťaze v termíne od 10. do 16.01.2022. Jednotlivé témy, za ktoré sa budeme prihovárať nájdete v prílohe pod týmto textom v PDF.

    Vyberte si aspoň jeden deň, počas ktorého sa budete modliť a postiť za vybranú oblasť. Nahlasovať sa môžete e-mailom na adresu: szkcoaza@gmail.com

V pondelok 10.01.2022 o 18.00 bude online modlitebné stretnutie prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Nech Vás Pán žehná svojím pokojom a radosťou vo víťazstve.


BOHOSLUŽBY V SLOVE ŽIVOTA POČAS VEĽKEJ NOCI – ONLINE

Srdečne vás pozývame na špeciálnu bohoslužbu na Veľký piatok prostredníctvom on-line vysielania.

2.4. piatok, bohoslužba o 17.00 s Večerou Pánovou.
– Pripravte si chlieb a víno, aby ste mohli spolu s nami prijať Večeru Pánovu vo svojich domovoch.
– Počas bohoslužby sa k nám prihovoria aj pastori našich zborov Slova života, Jarko Minár (Nitra), Milan Koša (Prievidza) a Juraj Michelík (Banská Štiavnica). Budeme počuť aj niekoľko svedectiev na Božiu slávu!

Deň modlitieb a pôstu za Slovensko

Link na Deň modlitieb a pôstu za Slovensko na stránke Rádia 7

Deň modlitieb a pôstu za Slovensko je vyjadrením spoločného pokorenia sa kresťanov, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho syna a vyznávajú ho za svojho Pána. Chceme prichádzať k nebeskému Otcovi skrze Pána Ježiša Krista, ktorý je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom. Veríme, že keď sa modlíme podľa Jeho vôle, On uzdraví našu krajinu.