Modlitebná prosba

Modlitba je osobný rozhovor s Bohom. Pošlite nám Vašu prosbu o modlitbu a my budeme spolu s Vami Boha prosiť o to aby sa diala Jeho vôľa vo Vašich životoch. Modliť sa za Vás budeme na modlitebných stretnutiach a bohoslužbách.