Podporte nás

Prečo podporiť práve nás …

Jednou z činností nášho združenia je podporovať a pomáhať deťom, mladým ľuďom, sociálne slabším vrstvám, či seniorom.

Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane

Ľudia ako zamestnanci, alebo podnikatelia (fyzické osoby), ale aj firmy (právnické osoby) na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

     Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

     Naše občianske združenie splnilo legislatívne podmienky a je i v tomto roku právoplatne registrované ako prijímateľ 2% zo zaplatenej dane. Aktuálny zoznam prijímateľov si môžete overiť TU.

     V mene tých, ktorým pomáhame, ďakujeme všetkým ochotným darcom!

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo tu:

1. Zamestnanec

​​Postup krokov na poukázanie 2% (3%) zo zaplatených preddavkov dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

2. Fyzické osoby (podnikateľ – živnostník)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) zo zaplatenej dane

Daňové priznanie Typ A

Daňové priznanie Typ B

3. Právnické osoby (podnikateľské firmy)

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) zo zaplatenej dane

Daňové priznanie PO

Identifikačné údaje pre poukázanie 2% :

1) Názov organizácie: SLOVO ŽIVOTA KRESŤANSKÉ CENTRUM OÁZA

2) Sídlo: Novomeského 513/4, 949 12 Nitra

3) Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

4) IČO: 42120276

Dobrovoľné dary a príspevky

Našu činnosť môžete podporiť i formou dobrovoľných darov, jednorazových alebo pravidelných príspevkov. Túto príležitosť máte priamo na našich stretnutiach, alebo vkladom/prevodom na účet nášho združenia č. účtu 2621062879/1100,  IBAN: SK83 1100 0000 0026 2106 2879.