Stretnutia

Bohoslužby

Genesis 2:3 A Bôh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Bôh činiac.

Každý týždeň sa stretávame na Bohoslužbách, aby sme spoločne oslavovali nášho stvoriteľa a spasiteľa. Uctievame ho na chválach, ďakujeme mu a svoju vieru vyznávame v modlitbách, hľadáme jeho vôľu v Biblii – jeho slove. To všetko a ešte i viac robíme so zámerom, aby nás jeho prítomnosť a sláva, jeho dotyk a láska, jeho milosť a moc uzdravovala, vyslobodzovala, zachraňovala a tak neustále premieňala na jeho obraz.

Koho sa Boh dotkne, toho život sa zmení. Príď a zaži jeho nadprirodzené pôsobenie vo svojom živote!

Modlitby

Modlitba je blízky a osobný rozhovor s Bohom. Každý človek má skrze vieru prístup k Bohu a môže ho spoznať ako svojho najlepšieho priateľa. Potom rozhovor s ním nie je nudný monológ, ale nádherný čas strávený v Jeho blízkosti, kde môžeš počuť Jeho hlas a spoznávať Jeho vôľu.
Modlitba má nevyhnutné miesto v osobnom vzťahu človeka a Boha i v spoločenstve veriacich. Na našich stretnutiach sa modlíme či už za individuálne potreby jednotlivcov, rodín, cirkvi, ale i aktuálne problémy v našej krajine a celej spoločnosti.

Vypočuté modlitby sú jasným dôkazom toho, že náš Boh je živý a že nás má rád! Okrem modlitieb na pravideľných Bohoslužbách, alebo na domácich skupinkách organizujeme i špeciálne modlitebné stretnutia zamerané len na tento cieľ.

Aktuálne modlitebné potreby:
– za uzdravenie bratov a sestier
– za pomoc a zaopatrenie pre deti z rozvedených rodín, pre siroty a vdovy
– za múdrosť a Božie vedenie pri organizovaní biblickej školy

Chvály

Uctievanie Boha nás vedie do Jeho blízkosti.
Tu zažívame Jeho dobrotu, lásku a radosť viac, než si človek môže predstaviť. Boh si zaslúži našu chválu v každý čas. Nie je to len vecou emócií, ale i vecou rozhodnutia človeka. Počas chvál sú ľudia uzdravení z chorôb a vyslobodení z rôznej poviazanosti a trápenia.

Detská besiedka

Počas Bohoslužieb, či iných stretnutí venujeme osobitnú starostlivosť ďeťom.
Pripravujeme pre nich bohatý a zaujímavý program, pri ktorom sa učia základom kresťanskej viery a osobného vzťahu s Bohom. Zároveň im pomáhame rozvíjať ich obdarovania a objavovať Božie zámery pre ich život.

Vyučovanie

Pravideľne organizujeme stretnutia na úrovni nášho združenia, ale i naddenominačné stretnutia väčšieho rozsahu, na ktorých prebieha vyučovanie Božieho slova. Lektormi sú skúsení kazatelia, pastori, či učitelia zo Slovenska i zo zahraničia. Cez porozumenie biblickým pravdám sa upevňuje viera ľudí a prehlbuje ich vzťah k Bohu.