Podporte nás

Prečo podporiť práve nás …

Jednou z činností nášho združenia je podporovať a pomáhať deťom, mladým ľuďom, sociálne slabším vrstvám, či seniorom.


Dobrovoľné dary a príspevky

Darovať môžete aj pomocou QR kódu

Našu činnosť môžete podporiť formou dobrovoľných darov, jednorazových alebo pravidelných príspevkov. Túto príležitosť máte priamo na našich stretnutiach, alebo vkladom/prevodom na účet nášho združenia č. účtu 2621062879/1100,  IBAN: SK83 1100 0000 0026 2106 2879.