Svedectvá

V obývačke …

Nad zmyslom života som sa zamýšľala už v detstve, ale vďaka Darvinovej evolučnej teórii som nedostala tú správnu odpoveď. Tá prišla až keď som mala 31 rokov.

           Môj život navonok pôsobil úspešne. S manželom sme mali „usporiadané manželstvo“, múdru, šikovnú a zdravú dcérku, veľký 3-izbový byt, nové auto, v práci úspešne rozbehnutú kariéru, ktorá uspokojovala naše materiálne aj profesionálne potreby, chodili sme 2 – 3x ročne na dovolenku  a nemali sme žiadne zdravotné problémy. Napriek tomu nebola som so svojím životom spokojná a cítila som vo svojom srdci hlbokú vnútornú prázdnotu.

Na jednom koncerte som počula tvrdenie, že u Boha nie je „MOŽNO PRAVDA“ – „MOŽNO LOŽ“. U Boha existuje buď PRAVDA alebo LOŽ.

Toto tvrdenie mi začalo svietiť v pamäti a zároveň mi nastavilo zrkadlo. Čo je pravda?

Čo je naozaj pravda v mojom živote?

           Keď som  sa pozrela do svojho vnútra uvidela som skutočnú pravdu. Uvidela som človeka, so srdcom plným zranení, bolesti, poníženia, odmietnutia, neodpustenia a horkosti, človeka, ktorý krízové situácie v živote rieši buď podráždene krikom a vylievaním si hnevu na najbližších, myšlienkami na rozvod, alebo samovraždu, alebo v práci útekom z boja. V mojej rodine som dokázala byť veľmi výbušná, tvrdá, panovačná a pyšná. V práci som zas bola veľmi plachá a bojazlivá. Neschopná  povedať svoj vlastný názor, pretože som mala obrovský strach z ľudí.

     Reálna pravda bola pokrytecky schovaná pod krásnu fasádu usporiadaného života.

Moja vlastná pretvárka a lož mi zrazu začali pripadať ako jedna obrovská nečistota a ja som si uvedomila, že takto nechcem žiť. Nevedela som však svoju situáciu zmeniť a zároveň som ani nevidela nijaké východisko. Cítila som sa odporne a strašne …..

O tieto svoje pocity som sa sediac v našej obývačke, podelila s mojím manželom. Ku podivu  a bolo to veľmi vzácne – on prežíval to isté –  podobne ako ja.

Neviem prečo, ale v tej našej bezmocnosti a bezvýchodiskovej situácii ….  urobili sme zvláštnu vec. Nevdojak – spomenuli sme si na 10 Božích prikázaní. Postupne sme nimi prechádzali, a zároveň i vážne priznávali, čo všetko z nich sme porušili. Vôbec nikto nám to nekázal. Vtedy sme vôbec nechápali, čo to vlastne robíme a prečo.  Zvláštny večer.

  Napriek tomu, že sme ničomu nerozumeli, šli sme spať. Niečo sa však stalo. Zmenila sa atmosféra. Zažívali sme zvláštny čas a atmosféru nadprirodzeného pokoja.

O dva dni sme sedeli v našej obývačke spolu s mojím manželom a našimi priateľmi. Rozprávali sme spolu o Bohu, o zmysle života a  hľadali sme odpovede na svoje otázky.

Keď zrazu – prišlo obrovské svetlo, v ktorom bol živý BOH.  On nám ukázal svoju svätosť a čistotu. Ukázal nám, že nás neodmieta, nepozerá na našu nečistotu, na klamstvá ani na hriechy, ale ponúka nám osobný vzťah  a svoju bezpodmienečnú lásku.   A stalo sa to v obývačke.

Keď sa Mojžiš stretol s Bohom bolo to pri pasení oviec. A keďže Boh je úplne všade, nás prijal v obývačke J.   V obývačke sme stretli BOHA a zistili sme, že je živý a reálny.

ON nám úplne všetko odpustil a urobil za našou pokryteckou minulosťou VEĽKÚ TUČNÚ ČERVENÚ ČIARU. Dal sa nám osobne spoznať a ponúkol nám nový spôsob života. Chodiť vo svetle, v svätosti a v čistote.

Bolo to tak zázračné, nadprirodzené, čisté a jasné. JEHO prítomnosť bola taká veľká a mocná, že sme nevedeli stáť na vlastných nohách. Museli sme sa podopierať aby sme nepadli. Keby mi niekto týždeň pred touto skúsenosťou povedal, že také niečo je vôbec možné, tak mu neuverím. A už vôbec,  že by sa to mohlo stať práve mne.  Keby sme to nezažili spolu s mojím manželom, tak si poviem, že sa mi to snívalo. Boh nám dal úžasnú ponuku, ktorá sa neodmieta J.

A tak sme 11. novembra 1993 povedali BOHU svoje ÁNO navždy.

Bola to zmluva uzavretá so živým BOHOM v našej obývačke.

  Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké sme v  živote urobili a zažili sme znovuzrodenie.

Odvtedy sa všetko zmenilo.

  • BOH  nás  naučil princípom, ktoré platia v JEHO KRÁĽOVSTVE.

  • Boh nám ukázal že je dobrý, starostlivý a milujúci OTEC a chce, aby sme boli šťastní.

  • Boh nám ukázal, že má s nami vynikajúci plán a pokiaľ sa  necháme viesť JEHO

SLOVOM a DUCHOM, dovedie nás k SEBE, aby sme s NÍM strávili celú večnosť.

  • Boží zámer je mať tento druh osobného vzťahu s každým človekom.

  • BIBLIA je ideálny návod na život, na  šťastné manželstvo,  na riešenie pokazených vzťahov i akéhokoľvek problému.

    V našom  osobnom živote

     Boh   –    uzdravil všetky naše vnútorné  zranenia a každú horkosť,

    –    naučil nás odpúšťať  a zabúdať urážky,

    –    naučil nás milovať všetkých bezpodmienečnou láskou

    –    naučil nás vážiť si seba aj iných tak ako si nás váži Boh

    –    zachránil naše rozpadajúce sa manželstvo

    –    v našom živote urobil veľa zázrakov a uzdravení,

    –    naučil nás chodiť s NÍM

    –    nám pomohol, aby sme naučili s NÍM chodiť naše deti

    –    naučil nás pomáhať iným, aby HO mohli poznať a chodiť s NÍM

    –    naučil nás upratovať pokazené vzťahy

    –    naučil nás vidieť druhých tak, ako ich vidí BOH

    –    naučil nás objavovať v druhých to čo je dobré

    –    naučil nás pokojne zvládať krízové situácie

Boh je to najlepšie čo máme!

BOH nás naučil, že k NEMU môžeme kedykoľvek prísť.

Že má na nás vždy čas, nikdy nás neodmietne,  ale vždy nám dá presne to, čo potrebujeme.

Je to verný Priateľ, trpezlivý Učiteľ, a skvelý OTEC .

                        –

Anka M.& Jaro M.